Dr. Ivana Jovović, University of Connecticut, održala gostujuće predavanje na Odsjeku za anglistiku

07. jula 2023. dr. Ivana Jovović održala je gostujuće predavanje na Filozofskom fakultetu na temu Pronouns at the interface of syntax and discourse structure. Predavanje je organizirano u saradnji Odsjeka za anglistiku i Društva za unapređenje primijenjene lingvistike u Bosni i Hercegovini (SAALinBiH). Predavanju su prisustvovali studenti i nastavnici Odsjeka za anglistiku, kao i doktorandi lingvističkih studija sa Univerziteta u Sarajevu – Filozofski fakultet.

Dr. Ivana Jovović je 2013. godine diplomirala na Odsjeku za anglistiku, Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet (prosječna ocjena 9,05). Na istom Odsjeku je magistrirala 2016. godine pod mentorstvom prof. dr. Merime Osmankadić, i stekla zvanje magistar engleskog jezika i književnosti – lingvistički smjer (prosječna ocjena 9,88). Nakon toga je aplicirala na doktorski studij iz lingvistike na Univerzitetu u Connecticutu, gdje je i primljena s punom stipendijom. Započela je doktorski studij 2017., a doktorirala 2023. pod mentorstvom prof. dr. Željka Boškovića. U toku doktorskog studija bila je angažirana kao asistent na više predmeta na Univerzitetu  u Connecticutu. Nakon odbranjenog doktorata, dr. Ivana Jovović je dobila nastavnički angažman na ovom Univerzitetu i narednu školsku godinu.